Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Aanvraagprocedure

Het stadsbestuur van Jena is op zoek naar toegewijde stagiaires. Wij bieden u een hoogwaardige en gevarieerde opleiding met goede kansen om aangenomen te worden.

Kandidaten moeten bij hun aanvraag voor een opleidings- of studieplaats de volgende informatie in acht nemen:

 • Neem altijd het eisenprofiel van de advertentie in acht.
 • Hou je aan de deadline van de aanvraag.
 • Sollicitaties zonder advertentie worden niet bewaard voor latere procedures en zullen leiden tot een afwijzing.
 • U ontvangt informatie over de verwerking van uw gegevens door het stadsbestuur van Jena in het kader van de selectieprocedure bij hetr bevestiging van ontvangst van uw aanvraag.
 • Tot de gestructureerde selectieprocedure worden toegelaten de kandidaten die het meest geschikt lijken, rekening houdend met de rapportcijfers die volgens de opleidingsrichting moeten worden vergeleken, d.w.z. op basis van het voor de desbetreffende opleiding vereiste getuigschrift van afsluiting van de opleiding.
 • We willen jongeren graag ondersteunen op hun weg van school naar beroepsopleiding en bieden daarom de opleiding en studerenplaatsen worden voornamelijk aangeboden aan schoolverlaters.
 • Personen met een zware handicap zullen bij gelijke geschiktheid een voorkeursbehandeling krijgen. Wij moeten ervan op de hoogte zijn dat u zwaar gehandicapt bent of een gelijkwaardige status hebt, om rekening te kunnen houden met uw rechten overeenkomstig het Negende Sociaal Wetboek (SGB IX). Daarom verzoeken wij u ons dit in uw sollicitatie mede te delen.
 • Wij geloven in gelijke kansen en diversiteit. Daarom zien wij uw sollicitatie graag tegemoet, ongeacht uw etnische afkomst, huidskleur, sociale achtergrond, godsdienst en levensbeschouwing, seksuele geaardheid, lichamelijke en geestelijke vermogens, geslacht en leeftijd.
 • Indien u belangstelling hebt voor meer dan één van de geadverteerde leerplaatsen, gelieve voor elke plaats een afzonderlijke sollicitatie in te dienen.

Een goed of zeer goed einddiploma van het middelbaar onderwijs is vereist voor de leerplaatsen en een goed einddiploma van het hoger onderwijs voor de academische opleidingen.

We zijn op zoek naar kandidaten die:

 • toegewijd zijn en zelfstandig kunnen werken,
 • genieten van contact met mensen,
 • goede communicatieve vaardigheden hebben en
 • in staat zijn in een team te werken.
 1. Onderzoek van de ontvangen aanvragen en voorselectie.
 2. Online bekwaamheidstest.
 3. Uitnodiging voor een gesprek.
 4. Aanvaarding / afwijzing van opleidingsplaats.
 5. Ondertekening van het contract / aanstellingscertificaat.

Rechtstreeks contact met onze sollicitanten is belangrijk voor ons en vindt voornamelijk per e-mail plaats. Daarom vragen wij u bij uw sollicitatie een e-mailadres en telefoonnummer te vermelden waarop u bereikbaar bent. De ontvangstbevestiging wordt uitsluitend per e-mail verzonden.

In onze selectieprocedure zult u een theoretische onlinetest moeten afleggen. U ontvangt ook de toegangsgegevens per e-mail wanneer u tot de selectieprocedure wordt toegelaten.

Met het oog op een snelle, eenvoudige en kosteneffectieve procedure verzoeken wij u uw aanvraag bij voorkeur per e-mail te richten aan bewerbungen-ausbildung@jena.de. Bijlagen bij sollicitaties per e-mail kunnen alleen in PDF-formaat (max. 5 MB) worden aanvaard. Andere formaten zullen niet worden verwerkt wegens het mogelijke risico van virussen. Als gevolg daarvan zal de aanvraag worden afgewezen.

Maar natuurlijk aanvaarden wij ook sollicitaties per post:

Gemeente Jena
Personeelsafdeling
Team Personeelsontwikkeling Boosheid 15
07743 Jena

Indien u per post solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk geen originele documenten in te dienen. Indien de sollicitatiedocumenten moeten worden teruggezonden, gelieve dan een voldoende gefrankeerde enveloppe bij te voegen. Gelieve een doorzichtige envelop te gebruiken in plaats van een sollicitatiemap.

 • Begeleidende brief
  • eigen adres
  • Volledig adres van het opleidingsbedrijf (juiste contactpersoon) Vermelding van het opleidingsgebied
  • Reden voor sollicitatie (bron van de vacature)
  • Korte beschrijving van uw eigen huidige situatie (school, verwacht afstuderen)
  • Redenen voor uw belangstelling voor de gewenste leerlingplaats (over welke vaardigheden en motivatie beschikt u voor dit beroep?)
  • Verzoek om een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek
  • Handtekening
  • Verwijzing naar bijlagen
 • Curriculum vitae in tabelvorm
  • Persoonsgegevens (naam, geboortedatum en -plaats, volledig adres, e-mailadres, telefoonnummer, burgerlijke staat, naam en beroep van de ouders)
  • Informatie over schoolopleiding (met data en graden)
  • Voltooide stages
  • Kwalificaties, ervaring en vaardigheden (bv. talenkennis of computervaardigheden)
  • Interesses en hobby's
 • actuele kopieën van schoolrapporten
 • Bewijs van stages

Sollicitatiekosten (bv. voor deelname aan een proeve van bekwaamheid of een gesprek) worden niet vergoed.

In de online proeve van bekwaamheid kunt u taken verwachten op het gebied van: Algemene kennis (bv. geschiedenis, aardrijkskunde, politiek en economie), Duits, wiskunde en logica, alsmede beroepsspecifieke vragen. Zodra u de voorselectie met succes hebt afgerond, sturen wij u de toegangsgegevens voor de onlinetest toe. U hoeft de test niet in één keer af te leggen. U bent vrij om zoveel tijd te besteden als u wilt aan het doorwerken van de taakblokken, maar wij vragen u de hele test binnen 14 dagen na ontvangst van uw login af te ronden.

In het interview kun je ons nu overtuigen van je persoonlijke kwaliteiten. De eerste indruk is meestal wat telt. U moet dus stipt zijn, passende kleding dragen en de zaak met een positieve uitstraling en een open houding benaderen. Bovendien is het in een persoonlijk gesprek zeer belangrijk om duidelijk te spreken, oogcontact te houden en de interviewer te laten uitpraten. U kunt uw belangstelling voor de opleidingsberoepen onderstrepen door vragen te stellen.

Tijdens het gesprek krijgt u eerst een taak met functiegerichte vragen die u binnen ongeveer 30 minuten moet afronden. Deze taak zal later in een persoonlijk gesprek worden geëvalueerd. Wij zullen u ook vragen stellen over uzelf, uw motivatie, uw opleiding en uw stad. Het interview duurt gewoonlijk tussen 30 en 45 minuten.