Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Aanvraagprocedure

Opmerkingen over de procedures voor het invullen van vacatures

Om altijd op de hoogte te zijn van onze actuele vacatures, nodigen wij u uit om regelmatig een kijkje te nemen op onze Banenruil regelmatig. Solliciteer alleen voor geadverteerde posities. Ongevraagde sollicitaties kunnen niet in aanmerking worden genomen.Sollicitaties die geen verband houden met een actuele vacature worden in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming vernietigd.

We maken een shortlist van kandidaten die aan het eisenprofiel voldoen. Dit geldt met name voor de in de advertentie gevraagde opleiding(en), persoonlijke eisen en beroepservaring.

Wij bewaren uw sollicitatiedocumenten niet voor latere sollicitatieprocedures. Als u geïnteresseerd bent in een andere vacature, solliciteer dan opnieuw.

Met het oog op een snelle, eenvoudige en kosteneffectieve procedure verzoeken wij u bij voorkeur per e-mail te solliciteren op bewerbungen@jena.de. Bijlagen bij sollicitaties per e-mail kunnen alleen in PDF-formaat (max. 5 MB) worden aanvaard. Andere formaten zullen niet worden verwerkt wegens het mogelijke risico van virussen. Bijgevolg zal de aanvraag worden afgewezen.

Maar natuurlijk aanvaarden wij ook sollicitaties per post:

Gemeente Jena
Personeelsafdeling
Bij de Woede 15
07743 Jena

Als u per post solliciteert, gelieve dan geen originele documenten in te dienen en geen gebruik te maken van mappen of bindmiddelen. Als u een voldoende gefrankeerde en zelfgeadresseerde DIN A4-envelop bijvoegt, sturen wij uw sollicitatiedocumenten graag aan u terug. Zo niet, dan worden de documenten na afloop van de selectieprocedure vernietigd overeenkomstig de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Persoonlijk en snel contact met onze sollicitanten is belangrijk voor ons. Daarom vragen wij u om naast de sollicitatiebrief en het cv ook een e-mailadres en telefoonnummer in uw sollicitatie op te nemen. Als u ons deze informatie verstrekt, gaan wij ervan uit dat u ermee instemt dat wij op deze manier contact met u opnemen.

Voeg bij uw sollicitatie kopieën van getuigschriften van dienst of tewerkstelling, beoordelingen en, in voorkomend geval, referenties, die niet ouder mogen zijn dan drie jaar. Als de relevante bewijzen van geschiktheid, bekwaamheid en professionele prestaties niet voorhanden zijn, zullen wij u helaas niet in aanmerking kunnen nemenin de selectieprocedure.

Bij vervulling van een vacature worden de werknemers betaald overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst voor de openbare dienst (TVöD). Ambtenaren worden betaald volgens de Thüringer Salariswet (ThürBesG). De huidige loon- en salaristabellen zijn te vinden op het internet.

Sollicitatiekosten (bv. voor deelname aan een proeve van bekwaamheid of een gesprek) worden niet vergoed.

  1. Eerst krijgt u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
  2. Na de uiterste inzenddatum voor sollicitaties worden alle sollicitaties beoordeeld en wordt besloten welke sollicitanten aan het profiel voldoen en op de shortlist worden geplaatst.
  3. Geselecteerde sollicitanten krijgen de gelegenheid zich tijdens een persoonlijk gesprek te presenteren.
  4. Zodra de procedure is afgerond, worden alle aanvragers van de beslissing in kennis gesteld.

De duur van de procedure hangt af van verschillende factoren, zodat het helaas niet mogelijk is een algemene uitspraak te doen over het tijdsbestek. Efficiënte procedures zijn ook in ons belang.

Als u nog vragen hebt over een vacature of een selectieprocedure, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de vermelde contactgegevens. We kijken uit naar uw sollicitatie!