Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Maatschappelijk Werk/Sociale Dienstverlening (B.A.)

Het driejarige opleidingsprogramma heeft de vorm van een praktijkgerichte studie aan de coöperatieve rijksuniversiteit Gera-Eisenach. Om de drie maanden krijg je een gevarieerde stage bij het stadsbestuur.

De inhoud van het duale studieprogramma is toegespitst op maatschappelijk werk/sociale pedagogie, methodische oefeningen, alsmede de grondbeginselen van administratie en recht. De opleiding wordt afgesloten met een Bachelor of Arts (B.A.) graad.

Wij zijn op zoek naar u vanaf 01.10. De advertentie vindt jaarlijks plaats van 01.09. tot 30.11. voor het komende opleidingsjaar.

Jij

  • beschikken over ten minste een toelatingsdiploma voor het hoger algemeen onderwijs of voor het technisch onderwijs met een algemeen gemiddelde van 3,0 of hoger, en
  • zich mondeling en schriftelijk goed kan uitdrukken en geschikt is voor de PC
  • graag zelfstandig werken en toegewijd zijn
  • empathisch zijn en bereid zijn tot samenwerking
  • op een waarderende manier tegemoet te komen aan de behoeften van jongeren en ouderen en zich bewust te zijn van uw verantwoordelijkheden

De theoretische opleiding vindt plaats aan de Duale Hochschule Gera-Eisenach in Gera. Op de website van de universiteit vindt u meer informatie over de structuur van de cursus.

Bij ons kunt u taken verwachten die u zullen uitdagen!

Tijdens je studie werk je op verschillende gebieden, zoals de dienst jeugdzorg, de dienst jeugd en onderwijs en de dienst sociale dienstverlening.

Uw beroepsactiviteiten omvatten het ondersteunen, bijstaan en adviseren van gezinnen, kinderen, jongeren en ouderen. U plant de bijstand systematisch en vakkundig volgens de wettelijke voorschriften. U krijgt een specifieke taak toegewezen, waarvoor u een schriftelijk project voorbereidt.

Typische toepassingenena het afstuderen zijn:

  • Werknemer in jeugdcentra
  • Werken als maatschappelijk werker of straathoekwerker, bv. in de voogdijraad, in het team vluchtelingenzaken en voorlopige huisvesting, in het team algemene of bijzondere sociale dienst, in het team kinder- en jeugdzorgvoorziening, in de jeugdrechtbank en het jeugd-beroepsteam of in het team jeugdwerk/jeugdwelzijnswerk

Algemeen

  • Zeer goede mogelijkheden voor bijscholing met veel ondersteuning van de werkgever
  • Garantie op werk bij goede prestaties
  • van 2000 tot 2020 kregen alle stagiairs een vaste baan