Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Kandidaat-ambtenaar (m/v) in de hogere niet-technische dienst

De hogere dienst is een loopbaangroep in het Duitse ambtenarenrecht.

De opleiding begint altijd op 01.09. en duurt in totaal drie jaar. De aankondiging vindt jaarlijks plaats van 01.09. tot 30.11. voor het komende opleidingsjaar, tenzij anders vermeld.

Tijdens de opleiding bent u kandidaat-inspecteur bij de gemeente en dus ambtenaar met alle rechten en plichten. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u de graad van Diplom-Verwaltungswirt/-in (FH).

Azubis lesen Gesetzestexte
Arbeiten mit dem Gesetz

Dat zou je moeten doen:

 • Duits staatsburger zijn of staatsburger zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • in het bezit zijn van de toelatingstitel voor een studie aan een hogeschool, een andere toelatingstitel voor hoger onderwijs of een als gelijkwaardig erkend opleidingsniveau, of deze vóór de datum van aanwerving behalen
 • voldoen aan de wettelijke vereisten voor benoeming tot ambtenaar

bezitten.

Je zou ook geïnteresseerd moeten zijn in:

 • juridische kennis en toepassingen van het recht,
 • zelfstandig werk,
 • een affiniteit voor geschreven werk,
 • administratief en administratief werk,
 • omgaan met gegevens en cijfers,
 • economische contexten,
 • gegevensverwerking

hebben.

Sectie Duur
Praktische inleiding 0,5 maand
Basisopleiding (met tussentijds examen) 7,5 maand
Stage I 6,0 maanden
Hoofdstudies (met begin van afstudeerscriptie) 7,5 maand
Stage II 6,0 maanden
Definitieve studies 6,0 maanden
schriftelijk examen
Eindstage 2,5 maand
mondeling examen

De theoretische opleiding vindt plaats in het kader van een HBO-opleiding aan de Thüringse Hogeschool voor Toegepaste Administratieve Wetenschappen in Gotha.

De mogelijkheid bestaat om tijdens de studieperiode in het aangrenzende gebouw in een pension te verblijven.

Welke vakken moet ik tijdens de opleiding bestuderen?

 • Recht (constitutioneel recht, burgerlijk recht, gemeentelijk recht, algemeen bestuursrecht, enz.)
 • Economie (bedrijfskunde, economie, overheidsfinanciën, enz.)
 • Sociale wetenschappen (politieke wetenschappen, psychologie, sociologie, enz.)
 • Andere onderwijsgebieden (administratie, methodologie, statistiek, informatietechnologie, enz.)

Tijdens je stage werk je bijvoorbeeld in verschillende afdelingen van het stadsbestuur van Jena:

 • Dienstverlening aan burgers en gezinnen
 • Bouwvoorschriften
 • Personeelsafdeling
 • Sociale diensten
 • Burgerlijke stand en verblijfsrecht
 • Eigen bedrijf Jenarbeit

Diplom-Verwaltungswirte/-innen kunnen op alle gebieden van het algemeen openbaar bestuur worden ingezet.

U bent vooral actief in administratieve functies en houdt zich bijvoorbeeld bezig met goedkeuringsprocedures voor bouwprojecten. U kunt echter ook transversale functies binnen een kantoor of instantie uitoefenen en zich bijvoorbeeld bezighouden met budgettering/financiën, personeelszaken, organisatie of gegevensverwerking.