Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

kandidaat brandweercommandant

De opleiding voor kandidaat-brandweercommandant duurt 2 jaar. Aanwerving vindt plaats met een aanstelling in een ambtelijke betrekking voor herroeping. De loopbaanopleiding begint met de basiscursus op de eerste werkdag in april. De advertentie vindt plaats in augustus voor het komende opleidingsjaar.

Feuerwehrautos vor der Feuerwache
Einsatzfahrzeuge

Aanwervingseisen volgens de ThürFwLAPO zijn:

 • het 32e levensjaar nog niet is bereikt op de dag van de aanwerving,
 • minstens een diploma middelbaar onderwijs,
 • het met goed gevolg afsluiten van een beroepsopleiding die geschikt is voor de brandweer,
 • persoonlijke geschiktheid om op herroepbare basis als ambtenaar te worden aangesteld,
 • geen gezondheidsbeperkingen met betrekking tot werk bij een beroepsbrandweer,
 • Bezit van een rijbewijs klasse B (klasse C is wenselijk),
 • plezier en vaardigheid in het omgaan met technologie, alsmede
 • betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen om in een team te werken.

Een afgeronde opleiding tot spoedeisende hulp, paramedicus of eerstehulparts, alsmede kennis van het werken bij een vrijwillige brandweer zijn een voordeel, maar geen vereiste.

 • Basiscursus
 • Opleiding tot paramedicus
 • Praktische opleiding bij de brandweer
 • Cursussen aan de brandweer- en rampenopleiding van de deelstaat Thüringen Bad Köstritz (TLFKS)
 • Eindcursus met loopbaanexamen aan de TLFKS

In principe kunnen sollicitaties alleen in aanmerking worden genomen nadat een openbare vacature is bekendgemaakt. De vacatures voor kandidaat-brandweerchefs worden bij toerbeurt bekendgemaakt van begin augustus tot medio september. U vindt de actuele advertentie in deze periode in onze vacaturebank en in de plaatselijke dagbladpers.

Aanvraagdocumenten

Uw aanvraagdocumenten bestaan uit:

 • Sollicitatiebrief,
 • Curriculum vitae in tabelvorm,
 • Kopie van het schooldiploma,
 • kopie van het getuigschrift van beroepsopleiding (getuigschrift van vakman of gezel),
 • Kopie van rijbewijs,
 • in voorkomend geval, kopieën van de beroepserkenning als paramedicus of van het bewijs van opleiding als medisch hulpverlener, en
 • Indien van toepassing, kopieën van cursuscertificaten van de vrijwillige brandweer (promotiecertificaten zijn niet nodig).

Stuur deze naar:

Gemeente Jena
Personeelsafdeling
Team Personeelsontwikkeling
Bij de Woede 15
07743 Jena

Een aanvraag per e-mail aan ausbildung-feuerwehr@jena.de is ook mogelijk.

Na de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties zal de afdeling Personeelszaken een uitnodiging voor de selectieprocedure voor bekwaamheid publiceren. De volgende modules moeten met succes worden doorlopen:

 • Theorie test
 • Sport test
 • Praktische test
 • Zwemtest
 • Persoonlijkheidstest
 • Sollicitatiegesprek

Meer informatie over de selectieprocedure is te vinden op de website van de brandweer Jena. Daar kunt u het handboek Sporttest downloaden ter voorbereiding. In de aanloop naar de test adviseren wij een gerichte voorbereiding.