Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Asystent administracyjny (VFA)

Ty...

 • wychodzących?
 • niezależny?
 • odpowiedzialny i wiarygodny?
 • czy potrafisz pracować w zespole?
 • kreatywny?
 • zmotywowany, zaangażowany i elastyczny?

W takim razie trafiłeś we właściwe miejsce!

Począwszy od 01.09. spędzisz trzy lata, zdobywając wiedzę na temat działań prawnych i administracyjnych oraz finansów publicznych. Wnioski są przyjmowane corocznie od 01.09. do 30.11. na nadchodzący rok szkoleniowy, chyba że ustalono inaczej.

Azubi im Beratungsgespräch
Beratungsgespräch
 • co najmniej dobre świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dobra znajomość języka niemieckiego i matematyki
 • rozumienie procedur administracyjnych
 • Zainteresowanie obsługą przepisów prawnych, programów komputerowych i innych technik biurowych
 • radość z pracy z obywatelami

Z nami możesz oczekiwać zadań, które stale Cię fo(e)rmują!

W zależności od twój na obszarze działania, będzie prowadzona szeroka gama działań czekając na ciebie czekają na ciebie.

Na początku będziesz wykonywał mniejsze zadania i prace dodatkowe dla poszczególnych pracowników, z czasem będziesz zdobywał coraz większe kompetencje i będziesz otrzymywał własne projekty.

Szkolenie teoretyczne odbywa się w Turyńskiej Szkole Administracji (TVS) w Gerze. Będą tam uczyć Cię wykładowcy, którzy sami są lub byli aktywni w administracji.

Ponadto nauka w szkole zawodowej odbywa się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Biznesu i Administracji w Gerze.

Część teoretyczna zajmuje około jednej trzeciej szkolenia.

W ramach praktycznej nauki zawodu będą Państwo pracować w różnych obszarach administracji miasta Jena.

Poznasz zadania związane z normalną działalnością administracyjną i kontrolą procesów pracy.

Będziesz kontaktować się z obywatelami, udzielać im informacji i rozwiązywać różne problemy.

 • Bardzo dobre możliwości dalszego kształcenia przy różnorodnym wsparciu ze strony pracodawcy
 • gwarancja przyjęcia do pracy w przypadku dobrych wyników
 • w latach 2000-2019 wszyscy stażyści otrzymali ofertę stałej pracy