Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Asystentka zarządu ds. zarządzania biurem (KBM)

Jesteś:

 • wychodzące
 • niezależny
 • odpowiedzialny i rzetelny
 • umiejętność pracy w zespole
 • kreatywny
 • zmotywowany, zaangażowany i elastyczny?

W takim razie jesteś z nami w sam raz dla Ciebie!

Począwszy od 01.09. spędzą Państwo trzy lata na poznawaniu procesów biurowych i biznesowych, działań prawnych i administracyjnych oraz finansów publicznych. Wnioski są przyjmowane corocznie od 01.09. do 30.11. na nadchodzący rok szkoleniowy, chyba że ustalono inaczej.

Azubi telefoniert
Telefonat
 • co najmniej dobre świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dobra znajomość języka niemieckiego i matematyki
 • znajomość procedur biurowych
 • Zainteresowanie korzystaniem z komputerów i innych technik biurowych
 • Umiejętności planowania i organizacji

Z nami możesz spodziewać się zadań, które będą dla Ciebie ciągłym wyzwaniem!

 • Inicjowanie i kontrolowanie procesów biurowych, koordynowanie i przygotowywanie terminów i spotkań
 • Wsparcie w sprawach kadrowych
 • Stosowanie systemów księgowania i instrumentów księgowych
 • Przetwarzanie korespondencji
 • Przetwarzanie informacji i danych

Kształcenie teoretyczne odbywa się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Ekonomii, Administracji i Żywienia "Friedrich Justin Bertuch" w Weimarze.

Znajduje się tam również Szkoła Administracji w Turyngii, w której otrzymają Państwo szkolenie w zakresie doskonalenia zawodowego (nacisk: rozwiązywanie przypadków).

W trakcie praktycznej nauki zawodu będą Państwo pracować w różnych wydziałach i sekretariatach administracji miasta Jena oraz w przedsiębiorstwach komunalnych.

Zadania są bardzo zróżnicowane i zależą od potrzeb poszczególnych działów.

 • Bardzo dobre możliwości dalszego kształcenia przy różnorodnym wsparciu ze strony pracodawcy
 • gwarancja przyjęcia do pracy w przypadku dobrych wyników
 • W latach 2000-2019 wszyscy stażyści otrzymali ofertę stałej pracy