Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Praca socjalna/Służby socjalne (B. A.)

Trzyletni program kształcenia odbywa się w formie ukierunkowanych na praktykę studiów w Państwowej Spółdzielczej Szkole Wyższej w Gerze-Eisenach. Co trzy miesiące będziesz przydzielony do różnych praktyk w administracji miasta.

Treści studiów dualnych koncentrują się na pracy socjalnej/pedagogice społecznej, ćwiczeniach metodycznych oraz podstawach administracji i prawa. Studia kończą się uzyskaniem tytułu Bachelor of Arts (B.A.).

Szukamy Cię od 01.10. Ogłoszenie odbywa się corocznie od 01.09. do 30.11. na nadchodzący rok szkoleniowy.

Ty

  • posiadają co najmniej ogólne kwalifikacje wstępne na studia wyższe lub kwalifikacje wstępne na studia techniczne ze średnią ogólną 3,0 lub lepszą oraz
  • Potrafisz dobrze wyrażać się w mowie i piśmie oraz jesteś sprawny w obsłudze komputera.
  • lubią pracować samodzielnie i są zaangażowani
  • są empatyczni i chętni do współpracy
  • zaspokajać potrzeby osób młodszych i starszych w sposób pełen uznania i być świadomym swoich obowiązków

Kształcenie teoretyczne odbywa się w Duale Hochschule Gera-Eisenach w Gerze. Na stronie internetowej uczelni można znaleźć więcej informacji na temat struktury kursu.

Z nami możesz spodziewać się zadań, które będą dla Ciebie wyzwaniem!

Podczas studiów będziesz pracować w różnych dziedzinach, takich jak opieka społeczna nad młodzieżą, opieka nad młodzieżą i edukacja oraz opieka społeczna.

Twoja działalność zawodowa będzie obejmować wspieranie, pomoc i doradztwo dla rodzin, dzieci, młodzieży i osób starszych. Systematycznie i kompetentnie planujesz pomoc zgodnie z przepisami prawa. Zostanie Ci przydzielone konkretne zadanie, do którego przygotujesz pisemny projekt.

Typowe zastosowaniaepo ukończeniu studiów są:

  • Pracownik w ośrodkach młodzieżowych
  • Praca w charakterze pracownika socjalnego lub ulicznego pracownika socjalnego, np. w urzędzie opiekuńczym, w zespole ds. uchodźców i mieszkań przejściowych, w zespole ds. ogólnych lub specjalnych usług socjalnych, w zespole ds. placówek opieki nad dziećmi i młodzieżą, w zespole ds. sądów dla nieletnich i pomocy zawodowej dla młodzieży lub w zespole ds. pracy z młodzieżą/pracy socjalnej z młodzieżą

Ogólne

  • Bardzo dobre możliwości dokształcania się przy szerokim wsparciu ze strony pracodawcy
  • Gwarancja zatrudnienia w przypadku dobrych wyników
  • od 2000 do 2020 r. wszystkim stażystom zaoferowano stałą pracę