Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Zarządzanie Publiczne - Specjalność Administracja Cyfrowa (B.A.)

Trzyletnie kształcenie rozpoczyna się 01.10. każdego roku i odbywa się w formie ukierunkowanego na praktykę studium we współpracy z Duale Hochschule Gera-Eisenach w miejscowości Gera. Studia i praktyka odbywają się naprzemiennie co 12 tygodni.

zwei Personen sitzen vor ihren Laptops, man sieht nur ihre Arme, sie beraten sich zu einem Dokument
Digitalisierungsprojekte
 • Posiadać ogólne kwalifikacje wstępne na uniwersytet, kwalifikacje wstępne na politechnikę lub kwalifikacje wstępne na uniwersytet związane z danym przedmiotem ze średnią ogólną 3,0 lub lepszą, w tym
  • co najmniej 10 punktów z języka niemieckiego
  • co najmniej 7 punktów z matematyki
 • interesują się Państwo kontekstem administracyjnym, przedsiębiorczym i makroekonomicznym
 • Interesuje Cię praca nad projektami i procesami związanymi z administracją przyszłości.
 • Myślisz analitycznie, lubisz pracować koncepcyjnie i jesteś niezależny.
 • Jesteś zorientowany na usługi, staranny i zaangażowany

W tym programie studiów licencjackich, obszary tematyczne są pogrupowane w tematycznie i chronologicznie zaokrąglonych modułów. Osiągnięcia w danym module oceniane są za pomocą punktów kredytowych (credits).

Na zakończenie kursu powstaje praca licencjacka.

Zawartość kursu

 • Ogólne zarządzanie przedsiębiorstwem (marketing, organizacja, inwestycje i rachunkowość, controlling i zarządzanie przedsiębiorstwem)
 • Specjalna administracja biznesowa (e-administracja, zarządzanie projektami, budżetowanie)
 • Ekonomia (mikro- i makroekonomia; polityka gospodarcza)
 • Prawo (prawo cywilne, prawo handlowe, prawo pracy, prawo administracyjne i administracyjne prawo proceduralne)
 • Systemy informacji biznesowej
 • Rachunkowość (księgowość i rachunek kosztów)

W trakcie studiów będziesz pracować w różnych działach administracji, takich jak centralne zarządzanie projektami, dział budżetu i controllingu lub nasza własna działalność. Będziesz szkolony w zakresie codziennych zadań roboczych, optymalizacji procesów, dbania o projekty cyfrowe miasta, takie jak "Projekt Modelowy Smart Cities" i wspierania naszych wydziałów w ich projektach cyfryzacji, np. przy wdrażaniu ustawy o dostępie online (OZG). Otrzymasz zadania projektowe, nad którymi będziesz pracować z dużym stopniem samodzielności. W ramach projektów wykonasz prace praktyczne, które również będą oceniane punktami.

 • Zastosowanie wiedzy specjalistycznej, w szczególności w zakresie budżetowania, zarządzania środkami pieniężnymi i rachunkowości.
 • Możliwości zastosowania w dziale finansowym, w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz rozwoju organizacyjnym i personalnym, a także w służbach specjalistycznych o przekrojowych zadaniach w obszarze cyfryzacji
 • Wsparcie w optymalizacji procesów biznesowych oraz w zarządzaniu projektami i jakością
 • Wykonywanie zadań z zakresu marketingu i controllingu