Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

kandydat na komendanta straży pożarnej

Szkolenie dla kandydatów na komendanta straży pożarnej trwa 2 lata. Rekrutacja odbywa się z powołaniem na stosunek urzędniczy do odwołania. Kształcenie zawodowe rozpoczyna się od kursu podstawowego w pierwszym dniu roboczym w kwietniu. Ogłoszenie odbywa się w sierpniu na nadchodzący rok szkoleniowy.

Feuerwehrautos vor der Feuerwache
Einsatzfahrzeuge

Wymagania rekrutacyjne zgodnie z ThürFwLAPO są następujące:

 • w dniu rekrutacji nie upłynął jeszcze 32. rok życia,
 • co najmniej świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • pomyślne ukończenie szkolenia zawodowego odpowiedniego dla służby pożarniczej,
 • osobiste predyspozycje do mianowania na urzędnika służby cywilnej z możliwością odwołania,
 • brak ograniczeń zdrowotnych w odniesieniu do pracy w zawodowej straży pożarnej,
 • Posiadanie prawa jazdy klasy B (mile widziane prawo jazdy klasy C),
 • przyjemność i umiejętność posługiwania się technologią, jak również
 • rzetelność, poczucie odpowiedzialności i umiejętność pracy w zespole.

Ukończone szkolenie na ratownika medycznego, ratownika medycznego lub technika ratownictwa medycznego, jak również wiedza z pracy w ochotniczej straży pożarnej są dodatkowym atutem, ale nie wymogiem.

 • Kurs podstawowy
 • Szkolenie, aby zostać ratownikiem medycznym
 • Szkolenie praktyczne w straży pożarnej
 • Kursy w Państwowej Szkole Straży Pożarnej i Katastrof w Turyngii Bad Köstritz (TLFKS)
 • Kurs końcowy z egzaminem zawodowym w TLFKS

Zasadniczo wnioski mogą być rozpatrywane wyłącznie po publicznym ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko. Wakaty dla kandydatów na komendanta straży pożarnej są ogłaszane rotacyjnie od początku sierpnia do połowy września. Aktualne ogłoszenia w tym okresie znajdą Państwo na naszej giełdzie pracy oraz w lokalnej prasie codziennej.

Dokumenty aplikacyjne

Twoje dokumenty aplikacyjne składają się z:

 • List motywacyjny,
 • Curriculum vitae w formie tabeli,
 • Kopia świadectwa ukończenia szkoły,
 • kopia świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego (świadectwo robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika),
 • Kopia prawa jazdy,
 • w stosownych przypadkach, kopie uznania zawodowego jako ratownik medyczny lub dowód odbycia szkolenia jako technik ratownictwa medycznego, oraz
 • Jeśli dotyczy, kopie świadectw ukończenia kursu z ochotniczej straży pożarnej (świadectwa awansu nie są konieczne).

Wyślij je do:

Gmina Jena
Dział kadr
Zespół Rozwoju Personelu
Na złość 15
07743 Jena

Możliwe jest również zgłoszenie drogą elektroniczną na adres ausbildung-feuerwehr@jena.de.

Po upływie terminu składania podań dział kadr wystosowuje zaproszenie do udziału w procedurze selekcji umiejętności. Następujące moduły muszą zostać pomyślnie zaliczone:

 • Egzamin teoretyczny
 • Test sportowy
 • Egzamin praktyczny
 • Test pływacki
 • Test osobowości
 • Rozmowa o pracę

Więcej informacji na temat procesu selekcji można znaleźć na stronie internetowej straży pożarnej w Jenie. Tam możesz pobrać podręcznik Sporttest do przygotowania. W okresie poprzedzającym test zalecamy ukierunkowane przygotowanie.