Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Praktyka

Administracja miasta Jena zapewnia rocznie około 350 miejsc stażowych.

W wielu specjalistycznych usługach i dziedzinach staże dla uczniów, staże dla studentów, jak również staże w ramach działań związanych z przekwalifikowaniem i dalszym kształceniem mogą być odbywane bezpłatnie, w zależności od możliwości, o ile są one przewidziane w odpowiednich przepisach dotyczących kształcenia, studiów lub egzaminów.

Zgłoszenie na staż

Konkretna decyzja o realizacji stażu należy do kompetencji wydziału lub oddziału na podstawie sensownego pisemnego wniosku.

Zgłoszenie powinno zawierać list motywacyjny z podaniem pożądanego okresu czasu, rodzaju stażu, danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu) oraz treści, które mają być nauczane. Ponadto oczekujemy curriculum vitae w formie tabeli oraz dostępnych referencji.

Następnie skonsultujemy się z naszymi działami, aby ustalić, czy zlecenie jest możliwe, po czym skontaktujemy się z Tobą ponownie.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praktikum@jena.de lub pocztą na adres:

Departament Kadr
Zespół Rozwoju Personelu
Nina Ballenberger
Na złość 15
07743 Jena