Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Staż w dziale prawnym

W ramach specjalistycznych usług prawniczych istnieje możliwość odbycia praktyk prawniczych przez studentów prawa.

Kierownikiem szkolenia jest pan Martin Pfeiffer, starszy dyrektor ds. prawa miejskiego, wspierany przez innych prawników służby specjalistycznej.

Szkolenie na obowiązkowym stanowisku administracyjnym trwa trzy miesiące. Przydział środków odbywa się za pośrednictwem Urzędu Administracji Państwowej Turyngii w Weimarze, dział 120.

Trzymiesięczna stacja wyborcza może być również zakończona w obszarze koncentracji administracji. W tym przypadku jednak Wyższy Sąd Krajowy Turyngii w Jenie jest odpowiedzialny za zgłoszenie i przydzielenie stacji wyborczej.

Lokalizacja

dział prawny

Am Anger 15
07743 Jena
Niemcy